Karriéreutvikling

Narum Gruppen har anerkjente, individuelle karriereutviklingsprogram for ledere på høyt nivå. Våre konsulenter jobber sammen med kandidaten på veien videre til den neste og riktige stilling.

Ledelse og omstilling

Vi er gode støttespillere når en leder ønsker å utvikle sitt lederskap, når det er behov for å tydeliggjøre lederteamets rolle og agenda eller når virksomheten står foran en krevende omstillingsprosess.

Endringsledelse

Vårt samfunn og næringsliv er i sterk endring preget av globalisering, digitalisering og automatisering, arbeidsinnvandring og et stadig høyere utdanningsnivå. Vi ser et stadig mere turbulent arbeidsliv med hyppigere jobbskifter, og det er viktig for ledere å være forberedt på den nye hverdagen.

Dagens medarbeidere krever ledere som motiverer og inspirerer, som ser sine medarbeidere, som har integritet og som kommuniserer godt både internt og eksternt. Det stilles stadig nye krav til ny kompetanse og ledelse, og mange er usikre på hvordan lede i omskiftelige tider.  Det er viktigere enn noen gang for ledere å utvikle sitt lederskap og posisjonere seg i markedet. 

I tillegg har koronaepidemien satt flere bransjer ut av spill, og mange ledere står i sitt livs storm og må håndtere både konkurser og masseoppsigelser.

Korona har også ført til at svært mange arbeidstakere har hjemmekontor og behovet for å bli sett og hørt er større enn noensinne.  Hvordan motivere sine medarbeidere? Og hvordan få påfyll selv for å stå i stormen?

«Om du skal lykkes som leder nå, vil din tilnærming til utfordrende situasjoner og mennesker være avgjørende. Det er krevende å være leder i omskiftelige tider, og vi ser at behovet for karriereveiledning er større enn noensinne»– Signe-Lise Narum
Daglig leder og partner i Narum Gruppen