Narum Gruppen har anerkjente, individuelle karriereutviklingsprogram for ledere på høyt nivå. Våre konsulenter jobber sammen med kandidaten på veien videre til den neste og riktige stilling.

Vi oppnår resultater gjennom skreddersøm og tett samarbeid med kandidaten. Gjennom vårt bevisstgjøringsprogram øker lederen sin selvinnsikt som leder, og jobber målbevisst mot å finne ut av hva som er den neste og riktige stilling. Gjennom våre program blir kandidatene bevisst på hvem de er, hva de kan og hva de vil. Dette er essensen i Narum Gruppens bevisstgjøringsprogram.

Vi tilbyr kvalifiserte jobbsøkerverktøy, kommunikasjonstrening og hjelper kandidaten med å arbeide med nettverk. Dette er ofte kritisk for å oppnå ny, relevant jobb innen rimelig tid.

Karriereutvikling for toppledere

Narum Gruppens karriereutviklingsprogram for ledere er blant det fremste i sitt slag. Vår spisskompetanse innen karriereutvikling- og omstilling er utviklet gjennom spesialisering og mangeårig erfaring fra dette området.

Programmet skreddersys til den enkelte leders situasjon og behov. I tillegg til individuell veiledning fra en av våre erfarne rådgivere tilbyr vi også bistand fra vårt Faglige Råd som består av headhuntere og ledere fra ulike bransjer både fra offentlig og privat sektor.

Vi tilbyr også kontorplass i våre sentralt beliggende lokaler på Aker Brygge i Oslo for de av våre kandidater som har behov for det.

Programmets varighet er ubegrenset og avsluttes først når lederen er på plass i ny, riktig stilling.

Som en del av programmet får lederen i tillegg seks måneders coaching, et viktig bidrag til en vellykket oppstart i ny stilling.

Karriereprogram for ledere

Narum Gruppen tilbyr også individuelle program for ledere av 3-6 måneders varighet. Målsettingen er at kandidaten raskest mulig skal komme over i en ny, riktig stilling.

Vi bistår blant annet med å utvikle en CV i et format som blir lagt merke til. Lær å utvikle og bruke nettverk, hvordan du kan være en aktiv arbeidssøker og still sterkere i intervjusituasjoner med vår kommunikasjonstrening.

I motsetning til de fleste såkalte «outplacement»-program skreddersys våre programmer til kandidatenes situasjon. Vi tilpasser prosessen og fokuserer på de temaene som ivaretar dine behov på best mulig måte.

«Programmet og dets innhold legger til rette for at man lærer mye om seg selv. Man får en unik mulighet til å kartlegge sin lederstil og til å utvikle seg og gjøre justeringer. Programmet gjør en rustet til å både stå sterkere og til å være tro mot og trygg på både egen kunnskap, sin kompetanse og lederstil»– Kvinne, 47
Leder, Privat næringsliv