Narum Gruppens konsulenter har lang lederfaring fra virksomheter på strategisk og operativt nivå innen offentlig og privat sektor. Vi har derfor gode forutsetninger for å forstå de utfordringer som en leder står overfor og hva som kreves for å lykkes i lederrollen.

Når en leder ønsker å utvikle sitt lederskap, når det er behov for å tydeliggjøre lederteamets rolle og agenda eller når virksomheten står foran en krevende omstillingsprosess er vi gode støttespillere.

Individuell lederutvikling

Narum Gruppens lederutviklingstilbud tar utgangspunkt i at ledelse er personlig. Derfor tilbyr vi individuelle, skreddersydde program utifra ditt behov og din situasjon. Lederne går igjennom en prosess som gir økt selvinnsikt og bevisstgjøring om styrker og utviklingsmuligheter.

Narum-konsulenten er deltakerens samtalepartner og veileder, og gir også konkrete råd som deltakeren kan anvende i praksis i egen virksomhet.

Målet er at du skal utvikle ditt lederskap og bli en enda bedre leder.

Utvikling av lederteam

Narum Gruppen skreddersyr program for utvikling av lederteam basert på teamets og virksomhetens situasjon. Vi tar alltid utgangspunkt i bedriftens visjon, mål og strategi. Vi bistår med å utvikle verdier og lederprinsipper gjennom en prosess som tilslutt definerer godt lederskap, samarbeid og kommunikasjon.

Utviklingsprosessen baserer seg på anerkjent forskning på hva som kjennetegner suksessrike team, og vi benytter velprøvde verktøy og praktiske metoder i prosessen

Målet er at du og teamet ditt oppnår de resultatene som kreves.

Lederstøtte omstillingsprosesser

Vårt samfunn og næringsliv opplever store utfordringer under Covid-19 pandemien. Det betyr at vi opplever store endringer som må løses med godt lederskap og tydelig kommunikasjon. Det er ingen som med sikkerhet kan si hvor store ettervirkningene vil bli, men det fører til at ledere har større utfordringer og mer usikkerhet nå enn før.

I tillegg er samfunnet i sterk endring på grunn av av globalisering, digitalisering og automatisering, arbeidsinnvandring og et stadig høyere utdanningsnivå.

Det stilles stadig nye krav til ny kompetanse og ledelse, og mange er usikre på hvordan lede i omskiftelige tider.

Narum Gruppens konsulenter har egen erfaring fra større og mindre omstillingsprosesser og har bistått ledere i et stort antall virksomheter med deres omstillingsprosesser.

«Programmet og dets innhold legger til rette for at man lærer mye om seg selv. Man får en unik mulighet til å kartlegge sin lederstil og til å utvikle seg og gjøre justeringer. Programmet gjør en rustet til å både stå sterkere og til å være tro mot og trygg på både egen kunnskap, sin kompetanse og lederstil»– Kvinne, 47
Leder, Privat næringsliv

Mentoring

Narum Gruppen tilbyr kvalifiserte samtalepartnere for ledere som ønsker regelmessig rådgivning, diskusjon, refleksjon og oppfølging. Dette gjelder ledere som er etablert i stillingen, men også deg som har din første lederstilling. Med gode og praktiske lederverktøy bidrar vi til at du vet hvem du er som leder og bygger din identitet som leder i organisasjonen. Dette gjør at du blir tryggere og står sterkere i din nye rolle. Vi bistår også med å vise hvordan du bygger tillit blant dine ansatte og tilbyr kommunikasjonstrening. Vi skreddersyr program basert på ditt behov.

Opplegget tilbyr en varig tilknytning mellom den enkelte og en av våre konsulenter med bred erfaring og et omfattende nettverk. Temaene kan vi hente fra vår innholdsrike lederskapsportefølje, eller vi kan fokusere på den enkeltes aktuelle utfordringer og behov - eller begge deler. Vi kan også hvis det er ønskelig, bringe inn ressurspersoner med spesielle forutsetninger for å bistå den enkelte, som f.eks. en yngre person nylig etablert i ledelse, eller en senior med bred erfaring og relevant nettverk.

Vi tilbyr ledere den nødvendige kunnskap om endringsledelse, konkret støtte og praktisk bistand til planlegging og gjennomføring av en vellykket omstillingsprosess. Vårt mål er å sette lederen og hans team i stand til selv å ta ansvaret for både de «tekniske» og de menneskelige sidene av prosessen.