Vi baserer vårt arbeid på våre tre selskapsverdier: INTEGRITET, ENGASJEMENT OG RESPEKT. Hos oss er diskresjon og konfidensialitet en selvfølge.

 

Vi tilbyr individuelle karriereutviklingsprogram for ledere på høyt nivå, rådgivning (coaching/mentoring) og bistår også ledere med organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser.

Vi har også et eget opplegg med kommunikasjonstrening og kurs i presentasjonsteknikk for våre kandidater. Vi skreddersyr program og prosesser tilpasset våre oppdragsgiveres strategi, behov og situasjon. Vår store kundemasse inkluderer ledere og virksomheter fra alle bransjer innen privat og offentlig sektor.

Basert på årelang erfaring vet vi at endring og utvikling som skjer gjennom refleksjon og aktiv utprøving, gir den beste effekten. Vår arbeidsform er derfor konkret og praktisk, involverende, utfordrende og resultatorientert. Vi jobber tett sammen med kandidatene til målet er nådd. Dette er uansett om det er å styrke posisjonen i nåværende stilling, eller en ny og riktig jobb.

I tillegg til fysiske møter tilbyr vi våre kandidater et godt opplegg med møter via teams. Dette gjør at vi i dag kan tilby våre program til kandidater over hele landet.

Våre konsulenter innen lederutvikling, organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser tilbyr ekspertise, aktiv lederstøtte og prosessveiledning basert på sin egen toppledererfaring fra privat og offentlig sektor og brede konsulenterfaring.

Vi har lang erfaring og spisskompetanse innen karriereutvikling.

SIGNE-LISE NARUM

Daglig leder og partner

Signe-Lise er styreleder og partner i Narum Gruppen AS og er en av Norges fremste og mest etterspurte topplederrådgivere. Både som toppleder og konsulent har hun erfaring fra store omstillingsprosesser og solid strategi- og organisasjonsforståelse.

Hun har toppledererfaring fra offentlig sektor, spesielt innen helse og samferdsel.

 Som konsulent er Signe-Lise dedikert og resultatorientert, med en høy grad av integritet. Hun har til nå bistått nærmere 1000 kandidater på ferden inn i ny og riktig jobb.

Ta kontakt!

Vi er din dedikerte støttespiller, kvalifiserte diskusjonspartner og erfarne rådgiver når det gjelder karriereutvikling, ledelse og omstillingsprosesser.