Kjell E. Gilbert

Kjell E. Gilbert er assosiert partner i Narum Gruppen. Han har siden 1992 solid erfaring med trening og utvikling av ledere i omstillings- og utviklingsprosesser. Kjell har spisskompetanse innen karriereutvikling, mentaltrening, mestrings- og prestasjonsutvikling samt bred operativ erfaring innen markedskommunikasjon, forretningsplanlegging og salgsprosesser. Han har erfaring med ledelse og utvikling av menneskelige ressurser i næringslivet og idretten, både som konsulent og partner/eier i konsulentselskap. Som konsulent er Kjell glødende engasjert i å utvikle mennesker gjennom prosessorientert arbeid.