Kjell Johnsen

Kjell er Managing Partner i Narum Gruppen AS. Kjell har over 20 års toppledererfaring på operativt og strategisk nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor det private næringsliv, spesielt innen bransjene media, finans og event. Kjell har gjennomført flere store oppkjøps-, fusjons-, omstillings- og endringsprosesser i Norge, Norden og Øst Europa. Kjell har også ledelseserfaring fra styreverv innen Norsk toppidrett og ideelle organisasjoner. Som konsulent er Kjell engasjert, tydelig og erfaringsbasert i rollen som samtalepartner og rådgiver.