Svànaug Bergland

Svànaug er partner i Narum Gruppen. Hun har mangeårig erfaring som toppleder på konsernnivå innen organisasjonsutvikling, strategisk HR og kommunikasjon. Svànaug har bred, internasjonal erfaring fra oppbygging av organisasjoner, utvikling av organisasjons- og ledelseskultur, gjennomføring av omstillingsprosesser, lederutvikling/ lederteam-utvikling og kommunikasjon. Som konsulent setter Svànaug seg raskt inn i hver enkelt kundes situasjon og behov, gir tydelige råd, praktisk prosess-støtte og går «all in» som lederens støttespiller og samtalepartner.