OM NARUM GRUPPEN

Narum Gruppen ble etablert i 2010. Vi holder sentralt til i Bjørvika i Oslo.

Vi tilbyr individuelle karriereutviklings-programmer for ledere, rådgivning (coaching/mentoring) og lederstøtte i organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser.

Vi baserer vårt virke på våre tre selskapsverdier: INTEGRITET, ENGASJEMENT OG RESPEKT. Hos oss er diskresjon og konfidensialitet en selvfølge.

Vårt læringssyn er at endring og utvikling som skjer gjennom refleksjon og aktiv utprøving, gir den beste effekten. Vår arbeidsform er derfor konkret og praktisk, involverende, utfordrende og resultatorientert.

Vår aktivitet er basert på skreddersøm av programmer og prosesser tilpasset våre oppdragsgiveres strategi, behov og situasjon. Vår store kundemasse inkluderer ledere og virksomheter fra alle bransjer innen privat og offentlig sektor.