VÅRE TJENESTER

Karriereutvikling

Narum Gruppen har anerkjente, individuelle karriereutviklings-programmer for ledere. Vi ønsker å være den foretrukne partneren når en leder må eller vil videre til den neste og riktige stillingen. Gjennom vårt Bevisstgjøringsprogram øker lederen sin selvinnsikt i lederrollen, klargjør om dagens stilling er den riktige eller ikke og får anledning til refleksjon og inspirasjon.

Les mer

Ledelse og omstilling

Narum Gruppens konsulenter har selv toppledererfaring og ekspertise innen ledelse og omstilling av virksomheter. Vi ønsker å være den foretrukne partneren når en leder ønsker å utvikle sitt lederskap, når det er behov for å tydeliggjøre leder-teamets rolle og agenda eller når virksomheten står foran en krevende omstillingsprosess. Vi har gjort det før!

Les mer