KARRIEREUTVIKLING

Narum Gruppen har anerkjente, individuelle Karriereutviklings-programmer for ledere. Vi ønsker å være den foretrukne partneren når en leder må eller vil videre til den neste og riktige stillingen. Gjennom vårt Bevisstgjøringsprogram øker lederen sin selvinnsikt i lederrollen, klargjør om dagens stilling er den riktige eller ikke og en anledning til refleksjon og inspirasjon.