Bevisstgjøringsprogram for ledere

Narum Gruppens Bevisstgjøringsprogram for ledere øker den enkeltes selvinnsikt og bevissthet når det gjelder egen kompetanse, resultatskaping, personlige verdier, adferdsmønstre og kommunikasjonsform. Prosessen definerer den enkeltes merkevare, kartlegger utviklingsmulighetene og viser mulige nye karriereveier.

For ledere som ikke først og fremst ønsker karriererådgiving, vil prosessen tydeliggjøre den enkeltes lederprofil og -kompetanse, identifisere lederskaps-temaer for nærmere refleksjon og være en kilde til inspirasjon og fornyet energi.

Prosessen skreddersys til den enkeltes behov og situasjon.