Karriereprogram for ledere, 3-6 måneder

Narum Gruppen tilbyr individuelle Karriereutviklings-program for ledere av 3-6 måneders varighet. Programmet har som målsetting at den enkelte raskest mulig skal komme over i en ny, riktig stilling.

I løpet av prosessen identifiseres og defineres den enkeltes ressurser og merkevare. Vi bistår blant annet med å utvikle en CV i et format som får oppmerksomhet, hvordan utvikle og bruke nettverk, hvordan gjennomføre effektive rekrutterings-prosesser inkludert trening i intervjuteknikk m.m.

I motsetning til de fleste såkalte «outplacement»-programmer skreddersys våre programmer til den enkeltes situasjon. Vi tilpasser prosessen og fokuserer på de temaene som imøtekommer den enkeltes behov på best mulig måte.