Karriereprogram for ledere på høyt nivå

Narum Gruppens Karriereutviklings-program for ledere på høyt nivå er blant de fremste i sitt slag. Vår spisskompetanse innen karriereutvikling og -omstilling for virksomhetens ledende ansatte er utviklet gjennom spesialisering og mangeårig erfaring fra dette området.

Programmet skreddersys til den enkelte leders situasjon og behov. Vi tilbyr kontorplass i våre sentralt beliggende lokaler i Bjørvika i Oslo. I tillegg til individuell veiledning fra en av våre erfarne rådgivere tilbyr vi også bistand fra vårt Faglige Råd som består av ledere fra ulike bransjer i offentlig og privat sektor og headhuntere.

Programmets varighet er ubegrenset og avsluttes først når lederen er på plass i ny, riktig stilling. Som en del av programmet får lederen i tillegg seks måneders coaching, et viktig bidrag til en vellykket oppstart i ny stilling.