LEDELSE OG OMSTILLING

Narum Gruppens konsulenter har selv toppledererfaring og ekspertise innen ledelse og omstilling av virksomheter. Vi ønsker å være den foretrukne partneren når en leder ønsker å utvikle sitt lederskap, når det er behov for å tydeliggjøre leder-teamets rolle og agenda eller når virksomheten står foran en krevende omstillingsprosess. Vi har gjort det før!