Individuell lederutvikling

Narum Gruppens lederutviklingstilbud tar utgangspunkt i at ledelse er personlig. Derfor tilbyr vi individuelle, skreddersydde programmer der innholdet bestemmes av den enkelte leders behov og situasjon. Deltakeren ledes gjennom en prosess som gir økt selvinnsikt og et høyere bevissthetsnivå i forhold til styrker og utviklingsmuligheter, og som identifiserer og etablerer en prioritert lederskapsagenda basert på virksomhetens situasjon og den enkeltes lederrolle.

Narum-konsulenten er deltakerens samtalepartner og veileder, og gir også konkrete råd som deltakeren kan anvende i praksis i egen virksomhet.