Lederteam-utvikling

Narum Gruppen skreddersyr programmer for lederteam-utvikling basert på teamets og virksomhetens situasjon. Vi tar utgangspunkt i hvilken rolle og hvilke oppgaver leder-teamet skal ha, ledermøtenes form og agenda, hva som er lederteamets felles mål, hva som forventes av bidrag fra den enkelte leder og hvordan lederteamets medlemmer skal samarbeide for at de felles målene skal nås, hvordan de enkelte tiltakene skal følges opp i forhold til ledernes medarbeidere osv.

Utviklingsprosessen baserer seg på anerkjent forskning på hva som kjennetegner suksessrike team, og vi benytter velprøvde verktøy og praktiske metoder i prosessen