Lederstøtte omstillingsprosesser

Narum Gruppens konsulenter har egen erfaring fra større og mindre omstillingsprosesser og har bistått ledere i et stort antall virksomheter med deres omstillingsprosesser. Endrede forutsetninger i markedet eller bransjen, behov for kostnadsreduksjoner, endringer i eierskap, virksomhets-sammenslåing/integrasjon, relokalisering, kulturelle utfordringer osv. skaper behov for å gjennomføre de krevende omstillingsprosessene på en god og effektiv måte.

Vi tilbyr ledere den nødvendige kunnskap om endringsledelse, konkret støtte og praktisk bistand til planlegging og gjennomføring av en vellykket omstillingsprosess. Vårt mål er å sette lederen og hans team i stand til selv å ta ansvaret for både de «tekniske» og de menneskelige sidene av prosessen.